หัวข้อข่าว : ให้การต้อนรับคณะศึกษางาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560  เวลา 14:20 น. เข้าชม : 3)

นายสุรินทร์ บัวงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต รอง.สพป.ปข.2 ผอ.กลุ่มฯ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดย นายบุญเสริม อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา บุคลากรในสังกัด และประธานเครือข่าย ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเขตพื้นที่ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสามพระยา

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ