หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560  เวลา 09:03 น. เข้าชม : 1)

นายวัฒชัย วรรณพิรุณ และ นายสิทธิศักดิ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและการเร่งรัดการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการถ่ายทอดการประชุม “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ