หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560  เวลา 09:15 น. เข้าชม : 1)

นายสุรินทร์ บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการกลุ่มฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและการเร่งรัดการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการถ่ายทอดการประชุม “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ