หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ปี 2560

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2560  เวลา 14:40 น. เข้าชม : 41)

ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 43 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบวนการ PLC  สามารถนำไปพัฒนาและสร้างเครือข่าย ทั้งในระดับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนได้ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้ โดยมีกำหนดศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่  20 – 24 กันยายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ