หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 รายงานผลการดำเนินการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  เวลา 13:58 น. เข้าชม : 38)

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมคณะ เข้ารายงานผลการดำเนินการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 และรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปี 2557  ให้ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบพร้อมตอบข้อซักถาม โดยมีหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เช่น กศน.,  สช., สพป.ปข. 1, สพป.ปข. 2, อาชีวะศึกษาฯ เข้ารายงานผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

              

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ