หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560  เวลา 15:56 น. เข้าชม : 27)

นายสุรินทร์  บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีนางสาวธัญลักษณ์  แก้วจีนเปี่ยม เจ้าหน้าที่จาก ป.ป.ช. จังหวัด มาให้คำแนะนำและความรู้ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระยานคร (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ