ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้่งที่ 1/2564 2021-02-22 14:23:26 จำลอง พึ่งโพธิ์ 10 อ่าน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 2021-02-18 15:59:28 จำลอง พึ่งโพธิ์ 10 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมทางไกลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 2021-02-17 10:10:35 ปัญจพล ศุภมิตร 7 อ่าน
พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2564 2021-02-17 09:03:46 จำลอง พึ่งโพธิ์ 8 อ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2021-02-10 09:48:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 10 อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 6/2564 2021-02-10 09:40:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 6 อ่าน
ตรวจราชการโรงเรียนบ้านลาดวิถี 2021-02-08 14:52:36 จำลอง พึ่งโพธิ์ 11 อ่าน
ร่วมพิธีมอบของขวัญวันเด็ก วัดหนองตาแต้ม 2021-02-08 14:44:37 จำลอง พึ่งโพธิ์ 5 อ่าน
การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 2021-02-08 13:44:33 จำลอง พึ่งโพธิ์ 12 อ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2021-02-08 09:24:45 จำลอง พึ่งโพธิ์ 11 อ่าน
รวม 1452 แถว : 146 หน้า

กลับหน้าแรก