ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
สพป.ปข. 2 ต่อต้านการทุจริต 2021-06-25 11:11:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
สพป.ปข. 2 ประชุมผู้ทางไกล (VDO Conference) ผู้บริหารสถานศึกษา 2021-06-24 13:22:26 จำลอง พึ่งโพธิ์ 106 อ่าน
เตรียมความพร้อมยกระดับการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 2021-06-23 09:42:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 110 อ่าน
ประชุมการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 4 2021-06-22 11:35:00 anupon kuhapunsuk 105 อ่าน
ผอ.สพป.ปข. 2 ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเน้นความปลอดภัยของนักเรียน 2021-06-17 15:21:33 จำลอง พึ่งโพธิ์ 103 อ่าน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 2021-06-16 15:42:04 ปัญจพล ศุภมิตร 103 อ่าน
ผอ.สพป.ปข. 2 ชื่นชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 2021-06-15 15:54:07 จำลอง พึ่งโพธิ์ 104 อ่าน
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 2021-06-09 09:40:41 จำลอง พึ่งโพธิ์ 104 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2021-06-06 13:57:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 105 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 2021-06-04 10:08:20 ปัญจพล ศุภมิตร 103 อ่าน
รวม 1493 แถว : 150 หน้า

กลับหน้าแรก