ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยรูปแบบ UPDATE Model (รุ่นที่ 1) 2022-12-03 22:13:08 ชาลี โกจิ๋ว 54 อ่าน
การประชุมพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2022-12-01 20:15:55 ชาลี โกจิ๋ว 46 อ่าน
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ลงพื้นที่ 2022-12-01 15:11:47 ศิริชาติ แดงเลิศ 71 อ่าน
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสตีมศึกษา (STEAM Education) 2022-12-01 09:42:01 ศิริชาติ แดงเลิศ 60 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-12-01 08:10:35 ศิริชาติ แดงเลิศ 57 อ่าน
โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 48 2022-11-30 10:15:56 anupon kuhapunsuk 48 อ่าน
ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565 2022-11-30 09:49:46 anupon kuhapunsuk 49 อ่าน
การประชุมพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2022-11-29 19:27:26 ชาลี โกจิ๋ว 45 อ่าน
ลงพื้นที่ 3 โรงเรียน ประกอบการพิจารณาเสนอคำจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2022-11-29 19:09:04 ชาลี โกจิ๋ว 50 อ่าน
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 2022-11-29 14:25:03 ศิริชาติ แดงเลิศ 46 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก