ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ลำพูน เขต 2 2019-09-09 10:31:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 61 อ่าน
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กิจกรรมนันทนาการจัดการเรียนการสอน 2019-09-09 10:10:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 58 อ่าน
ประชุมพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2562 2019-09-06 15:23:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 51 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพแนวใหม่ 2019-09-05 09:27:16 ปัญจพล ศุภมิตร 54 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสพป.ราชบุรีเขต 2 2019-09-02 13:34:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 57 อ่าน
ค่ายคุณธรรมเพื่อนใจวัยใส 2019-09-02 10:23:41 จำลอง พึ่งโพธิ์ 57 อ่าน
ร่วมพิธีอัญชิญกระเป๋าเครื่องเชียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาลัย 2019-08-30 14:24:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 62 อ่าน
สพป.ปข.2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2 2019-08-30 10:06:44 ปัญจพล ศุภมิตร 47 อ่าน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสำโหรง 2019-08-29 15:38:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 47 อ่าน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 2019-08-29 14:58:24 จำลอง พึ่งโพธิ์ 68 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก