ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2019-11-26 14:21:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 58 อ่าน
การประเมินผลการศึกษานักเรียน ศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาษา และทักษะสากล 2019-11-26 13:58:22 จำลอง พึ่งโพธิ์ 64 อ่าน
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด 2019-11-22 16:25:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 45 อ่าน
ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 2019-11-19 14:04:36 จำลอง พึ่งโพธิ์ 54 อ่าน
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 2019-11-19 09:54:28 จำลอง พึ่งโพธิ์ 60 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 2019-11-12 09:59:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 69 อ่าน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2019-11-11 15:31:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 172 อ่าน
การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 2019-11-09 10:32:42 จำลอง พึ่งโพธิ์ 75 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2019-11-02 10:50:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 53 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาร งบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2019-10-30 15:14:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 63 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก