ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต้อนรับและปฐมนิเทศก์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2020-02-13 14:21:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 59 อ่าน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจราชการการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 2020-02-13 12:10:39 จำลอง พึ่งโพธิ์ 55 อ่าน
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 2020-02-11 13:24:51 จำลอง พึ่งโพธิ์ 70 อ่าน
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานในการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 2020-02-11 10:04:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 64 อ่าน
รับมอบรถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 100 2020-01-23 15:03:40 จำลอง พึ่งโพธิ์ 65 อ่าน
ผอ.สพป.ปข. 2 วางแผนพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนพื้นที่ทุรกันดาร 2020-01-23 14:15:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 57 อ่าน
สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ 2020-01-22 14:06:43 จำลอง พึ่งโพธิ์ 53 อ่าน
การชี้แจงแนวทางการนิเทศให้คำปรึกษาและแนวทางประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในรอบ 1 ปี 2020-01-13 15:21:41 จำลอง พึ่งโพธิ์ 62 อ่าน
พิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มโรงเรียนหาดขาม 2020-01-13 15:04:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 69 อ่าน
การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังหัด สพป.ปข. 2 2020-01-13 14:30:46 จำลอง พึ่งโพธิ์ 63 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก