ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การลงนามบันทึกข้อตกลงผ่านการประชุมราชการระบบทางไกล (Video Conference) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2020-04-08 09:21:20 จำลอง พึ่งโพธิ์ 54 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2020-04-07 10:20:15 จำลอง พึ่งโพธิ์ 48 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 2020-03-31 09:49:53 จำลอง พึ่งโพธิ์ 55 อ่าน
สพป.ประจวบฯ เขต 2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2020-03-30 10:27:36 จำลอง พึ่งโพธิ์ 45 อ่าน
การวัดประและเมินผลผู้เรียนโดยบุคคล 2020-03-26 14:08:08 จำลอง พึ่งโพธิ์ 63 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2563 2020-03-25 09:44:16 ปัญจพล ศุภมิตร 63 อ่าน
สพป.ปข. 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference กับ สพฐ. 2020-03-24 09:45:51 จำลอง พึ่งโพธิ์ 57 อ่าน
การประชุมชี้แจงแบบรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 2020-03-23 14:03:27 จำลอง พึ่งโพธิ์ 58 อ่าน
ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบาย 2020-03-17 09:58:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 48 อ่าน
รับมอบถังเก็บน้ำพลาสติก 2020-03-12 14:16:07 จำลอง พึ่งโพธิ์ 60 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก