ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต้อนรับและปฐมนิเทศก์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2020-05-01 14:25:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 43 อ่าน
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 ของ สพฐ. 2020-04-30 09:58:51 จำลอง พึ่งโพธิ์ 49 อ่าน
การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-04-28 09:47:38 จำลอง พึ่งโพธิ์ 45 อ่าน
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-04-24 09:48:21 จำลอง พึ่งโพธิ์ 55 อ่าน
การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ สพป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-04-22 10:00:22 จำลอง พึ่งโพธิ์ 40 อ่าน
การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-04-21 09:41:54 จำลอง พึ่งโพธิ์ 49 อ่าน
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-04-15 09:57:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 43 อ่าน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2020-04-14 10:05:23 จำลอง พึ่งโพธิ์ 45 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 282563 2020-04-13 10:18:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 47 อ่าน
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 ของ สพฐ. 2020-04-10 10:11:48 จำลอง พึ่งโพธิ์ 38 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก