ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563 2020-06-10 15:53:55 จำลอง พึ่งโพธิ์ 62 อ่าน
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขพพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference 2020-06-10 15:44:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 39 อ่าน
การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-06-10 11:07:51 จำลอง พึ่งโพธิ์ 47 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจจัดการศึกษาทางไกล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-06-09 09:37:43 จำลอง พึ่งโพธิ์ 38 อ่าน
การซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 2020-06-01 13:50:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 41 อ่าน
การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการนิเทศ 2020-05-29 13:21:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 43 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต เข้าร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านระบบการประชุมทางไกลฯ 2020-05-28 15:31:23 ปัญจพล ศุภมิตร 69 อ่าน
สพฐ.ติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-05-28 14:42:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 45 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ 2020-05-27 13:45:49 จำลอง พึ่งโพธิ์ 41 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจจัดการศึกษาทางไกล 2020-05-26 09:33:50 จำลอง พึ่งโพธิ์ 59 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก