ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 2020-06-23 09:49:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 43 อ่าน
สพฐ.ปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ผ่าน Vdeo Conference 2020-06-22 13:46:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 44 อ่าน
การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน 2020-06-22 09:59:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 52 อ่าน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 2020-06-19 10:45:49 จำลอง พึ่งโพธิ์ 41 อ่าน
แนวทางการประเมินตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 2020-06-19 10:26:24 จำลอง พึ่งโพธิ์ 38 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 2/2563 2020-06-18 10:39:06 จำลอง พึ่งโพธิ์ 43 อ่าน
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 2020-06-17 10:42:02 จำลอง พึ่งโพธิ์ 40 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป. 2020-06-16 13:54:12 จำลอง พึ่งโพธิ์ 42 อ่าน
การเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 2020-06-16 10:29:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 50 อ่าน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-06-16 10:17:05 จำลอง พึ่งโพธิ์ 43 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก