ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 4 2020-07-16 10:14:36 จำลอง พึ่งโพธิ์ 41 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เตรียมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 2020-07-13 14:03:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 39 อ่าน
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 2020-07-10 14:24:26 จำลอง พึ่งโพธิ์ 47 อ่าน
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2020-07-10 10:05:08 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-07-09 09:44:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-07-08 15:23:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 58 อ่าน
สพป.ปข. 2 ร่วมสือสานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-07-01 11:17:00 จำลอง พึ่งโพธิ์ 53 อ่าน
การสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน 2020-07-01 10:31:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 37 อ่าน
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 2020-06-23 14:44:51 จำลอง พึ่งโพธิ์ 48 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้คำมั่นสัญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2020-06-23 10:21:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 44 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก