ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ประชุมคณะกรรมการและคณะวิทยากรจัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2563 2020-07-30 10:12:55 ปัญจพล ศุภมิตร 49 อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ 2 2020-07-30 09:09:02 ปัญจพล ศุภมิตร 53 อ่าน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ผ่านระบบทางไกล VIDEO CONFERENCE 2020-07-29 13:21:05 ปัญจพล ศุภมิตร 56 อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ 1 2020-07-29 09:29:31 ปัญจพล ศุภมิตร 54 อ่าน
พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28 12:55:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 39 อ่าน
การพัฒนาความสามารถด้านการวิชัยโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับครูวิชาการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-07-24 09:45:25 จำลอง พึ่งโพธิ์ 55 อ่าน
การปรับและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-07-20 16:23:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
พิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ 2020-07-20 09:42:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 51 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 2020-07-19 09:08:25 จำลอง พึ่งโพธิ์ 44 อ่าน
การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-07-16 10:35:49 จำลอง พึ่งโพธิ์ 42 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก