ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) และกิจกรรมบริษัทสร้างงานดี 2020-08-10 10:22:37 จำลอง พึ่งโพธิ์ 50 อ่าน
การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-06 10:30:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 39 อ่าน
การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-05 09:48:59 จำลอง พึ่งโพธิ์ 47 อ่าน
การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-04 10:34:46 จำลอง พึ่งโพธิ์ 39 อ่าน
โครงการโรงเรียนสุจริต สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-04 10:02:40 จำลอง พึ่งโพธิ์ 52 อ่าน
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-03 13:58:45 จำลอง พึ่งโพธิ์ 44 อ่าน
การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-03 11:23:59 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-03 10:47:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของครูในกลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่ 2020-08-02 09:27:28 ปัญจพล ศุภมิตร 40 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 2020-07-31 09:01:23 จำลอง พึ่งโพธิ์ 55 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก