ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัด สพป.ประจวบศีรีขันธ์ เขต 2 (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565) 2022-12-20 14:27:58 ศิริชาติ แดงเลิศ 69 อ่าน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัด สพป.ประจวบศีรีขันธ์ เขต 2 (ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565) 2022-12-19 14:04:41 ศิริชาติ แดงเลิศ 50 อ่าน
"มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย" 2022-12-17 10:07:49 ศิริชาติ แดงเลิศ 84 อ่าน
การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 2022-12-15 14:25:02 ศิริชาติ แดงเลิศ 52 อ่าน
การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยรูปแบบ UPDATE Model 2022-12-15 11:13:04 ศิริชาติ แดงเลิศ 51 อ่าน
งานวันดินโลก ประจำปี 2565 2022-12-14 10:25:42 ศิริชาติ แดงเลิศ 78 อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2565 ประจำวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 2022-12-14 10:20:05 ศิริชาติ แดงเลิศ 49 อ่าน
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู บุคลากรและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 2022-12-13 15:10:35 ศิริชาติ แดงเลิศ 46 อ่าน
กิจกรรมสหกรณ์ ตามโครงการพระราชดำริ ณ.ศูนย์ป่าชายเลนทูลกระหม่อม 2022-12-13 15:06:03 ศิริชาติ แดงเลิศ 46 อ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม 2022-12-09 11:08:40 ศิริชาติ แดงเลิศ 58 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก