ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-23 11:09:48 ปัญจพล ศุภมิตร 110 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2022-03-23 11:06:37 ปัญจพล ศุภมิตร 108 อ่าน
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำแผนขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพอำเภอกุยบุรี 2022-03-11 12:25:51 ปัญจพล ศุภมิตร 109 อ่าน
มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านหนองคาง 2022-03-09 14:31:49 ปัญจพล ศุภมิตร 108 อ่าน
ลงพื้นที่ดูการรังวัดที่ดิน โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2022-03-09 14:29:28 ปัญจพล ศุภมิตร 109 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-03-04 13:48:00 ปัญจพล ศุภมิตร 108 อ่าน
พิธีลงนามบันทึก (MOU) โครงการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด 2022-03-04 10:54:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีร์ ภวังคนันท์) เขตตรวจราชการที่ 4 2022-03-02 20:26:55 ปัญจพล ศุภมิตร 110 อ่าน
ติดตามโครงการและนโยบาย สพฐ. 2022-03-01 16:40:31 anupon kuhapunsuk 111 อ่าน
ประชุมจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-03-01 14:40:27 จำลอง พึ่งโพธิ์ 110 อ่าน
รวม 1560 แถว : 156 หน้า

กลับหน้าแรก