ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประชุมการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2020-11-12 10:04:40 ปัญจพล ศุภมิตร 55 อ่าน
ต้อนรับ รอง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-11-05 10:50:51 จำลอง พึ่งโพธิ์ 60 อ่าน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-11-03 10:14:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 51 อ่าน
กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-11-03 09:39:37 จำลอง พึ่งโพธิ์ 56 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมหารือแนวการปฏิบัติราชการ 2020-10-30 09:50:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 44 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา ของ สพป.ปข. 2 2020-10-28 13:39:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 52 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 4 เดือน กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 4 2020-10-27 12:51:09 ปัญจพล ศุภมิตร 56 อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบััติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 2020-10-20 10:01:36 จำลอง พึ่งโพธิ์ 42 อ่าน
การประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดทำโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-15 10:51:17 ปัญจพล ศุภมิตร 69 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 วางแผนการจัดทำโครงการ ปีงบประมาณ 2564 2020-10-06 10:20:49 จำลอง พึ่งโพธิ์ 66 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก