ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
สพป.ปข.2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2 2019-08-30 10:06:44 ปัญจพล ศุภมิตร 110 อ่าน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสำโหรง 2019-08-29 15:38:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 2019-08-29 14:58:24 จำลอง พึ่งโพธิ์ 111 อ่าน
สพป.ปข. 2 ต้อนรับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2019-08-26 14:16:28 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
จัดทำข้อมูลแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-08-26 09:35:00 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 2019-08-26 09:26:00 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2019-08-22 13:57:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 2019-08-22 10:44:53 จำลอง พึ่งโพธิ์ 110 อ่าน
สพป.ปข. 2 ต้อนรับ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2019-08-22 10:14:10 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกา 2019-08-22 08:25:24 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
รวม 1560 แถว : 156 หน้า

กลับหน้าแรก