ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2018-12-21 14:26:12 จำลอง พึ่งโพธิ์ 20 อ่าน
การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 2018-12-20 13:59:40 anupon kuhapunsuk 18 อ่าน
การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 โรงเรียน 1ตำบล) 2018-12-20 11:39:12 anupon kuhapunsuk 22 อ่าน
ประชุมทางไกล เรื่อง สำรวจความต้องการใช้ DLTV ในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก 2018-12-18 13:39:19 ปัญจพล ศุภมิตร 20 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการการตรวจนับจำนวนนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 2018-12-14 13:06:54 ปัญจพล ศุภมิตร 22 อ่าน
การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา 2018-12-12 14:06:13 anupon kuhapunsuk 22 อ่าน
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2561 2018-12-12 13:59:21 anupon kuhapunsuk 24 อ่าน
การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2018-12-07 09:00:36 จำลอง พึ่งโพธิ์ 28 อ่าน
ชมรมภาษาอังกฤษประชุมพัฒนาชมรมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 2018-12-06 15:35:22 จำลอง พึ่งโพธิ์ 30 อ่าน
สพป.ปข. 2 ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ 2018-12-06 11:15:48 จำลอง พึ่งโพธิ์ 25 อ่าน
รวม 1354 แถว : 136 หน้า

กลับหน้าแรก