ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2019-06-12 16:11:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 7 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2019-06-12 12:23:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 11 อ่าน
ประชุมวางแผนการรายงานผลการดำเนินการการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2019-06-12 09:49:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 16 อ่าน
สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2019-06-12 09:37:00 จำลอง พึ่งโพธิ์ 7 อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน 2019-06-12 09:20:26 จำลอง พึ่งโพธิ์ 7 อ่าน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 2019-06-11 13:18:10 จำลอง พึ่งโพธิ์ 5 อ่าน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 2019-06-11 13:03:12 จำลอง พึ่งโพธิ์ 5 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี 2562 2019-06-10 09:18:10 จำลอง พึ่งโพธิ์ 8 อ่าน
สพป.ปข.2 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย 2019-06-08 09:29:19 ปัญจพล ศุภมิตร 9 อ่าน
ผอ.สพป.ปข. 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 2019-06-07 14:23:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 11 อ่าน
รวม 1452 แถว : 146 หน้า

กลับหน้าแรก