ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2021-03-25 09:36:53 จำลอง พึ่งโพธิ์ 49 อ่าน
กิจกรรมสัมพันธไมตรี 4 อำเภอ 2021-03-19 19:33:38 ปัญจพล ศุภมิตร 51 อ่าน
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ - ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SARABAN) ระหว่าง สพฐ. และ สพท. 2021-03-18 14:19:58 ปัญจพล ศุภมิตร 58 อ่าน
ประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2021-03-18 09:54:40 ปัญจพล ศุภมิตร 47 อ่าน
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 2021-03-17 14:10:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 72 อ่าน
ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 11/2564 2021-03-17 09:56:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 44 อ่าน
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2021-03-16 10:02:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 58 อ่าน
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT 2021-03-15 09:50:25 จำลอง พึ่งโพธิ์ 52 อ่าน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อำเภอสามร้อยยอดและอำเภอกุยบุรี 2021-03-13 14:09:28 ปัญจพล ศุภมิตร 52 อ่าน
การประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2021-03-12 14:28:05 ปัญจพล ศุภมิตร 60 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก