ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ผอ.สพป.ปข. 2 ชื่นชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 2021-06-15 15:54:07 จำลอง พึ่งโพธิ์ 64 อ่าน
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 2021-06-09 09:40:41 จำลอง พึ่งโพธิ์ 43 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2021-06-06 13:57:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 37 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 2021-06-04 10:08:20 ปัญจพล ศุภมิตร 53 อ่าน
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564 2021-06-02 09:42:15 จำลอง พึ่งโพธิ์ 51 อ่าน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2021-05-28 10:32:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 56 อ่าน
สพป.ปข. 2 ติดตามแาละวางแผนการนิเทศการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-05-27 10:49:27 จำลอง พึ่งโพธิ์ 47 อ่าน
คณะข้าราชการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......(ฉบับ ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) 2021-05-18 13:57:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 74 อ่าน
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2021-05-13 10:28:38 จำลอง พึ่งโพธิ์ 48 อ่าน
รับชมการถ่ายทอดสดแถลงข่าวการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ. ประจำปี 2564 2021-05-11 14:04:03 ปัญจพล ศุภมิตร 54 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก