ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ต้อนรับคณะตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-09 14:13:49 ปัญจพล ศุภมิตร 52 อ่าน
ร่วมแก้ปัญหาสถานที่จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำอำเภอหัวหิน 2021-07-06 14:15:05 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2021-07-05 20:30:18 ปัญจพล ศุภมิตร 49 อ่าน
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2021-06-28 15:24:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 53 อ่าน
สพป.ปข. 2 ต่อต้านการทุจริต 2021-06-25 11:11:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 50 อ่าน
สพป.ปข. 2 ประชุมผู้ทางไกล (VDO Conference) ผู้บริหารสถานศึกษา 2021-06-24 13:22:26 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
เตรียมความพร้อมยกระดับการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 2021-06-23 09:42:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 50 อ่าน
ประชุมการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 4 2021-06-22 11:35:00 anupon kuhapunsuk 39 อ่าน
ผอ.สพป.ปข. 2 ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเน้นความปลอดภัยของนักเรียน 2021-06-17 15:21:33 จำลอง พึ่งโพธิ์ 43 อ่าน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 2021-06-16 15:42:04 ปัญจพล ศุภมิตร 51 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก