ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 2021-09-28 11:21:29 ปัญจพล ศุภมิตร 47 อ่าน
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอบ 1 ปี 2021-09-28 09:21:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 56 อ่าน
กิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2021-09-27 10:58:52 จำลอง พึ่งโพธิ์ 57 อ่าน
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2021-09-23 13:56:54 จำลอง พึ่งโพธิ์ 55 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (งบลงทุน) 2021-09-22 08:44:06 ปัญจพล ศุภมิตร 60 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมทางไกลหารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงาน 2021-09-20 11:22:03 ปัญจพล ศุภมิตร 49 อ่าน
การสรรหาและคัดเลือก ครูดีในดวงใจ 2021-09-09 10:54:45 จำลอง พึ่งโพธิ์ 49 อ่าน
จัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 2021-09-05 16:06:43 ปัญจพล ศุภมิตร 60 อ่าน
เปิดศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.ปข.2 2021-09-03 14:07:10 anupon kuhapunsuk 49 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความต้องการ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน การสอนเพื่อจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2021-09-03 14:03:39 ปัญจพล ศุภมิตร 55 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก