ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
รับมอบรถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 100 2020-01-23 15:03:40 จำลอง พึ่งโพธิ์ 103 อ่าน
ผอ.สพป.ปข. 2 วางแผนพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนพื้นที่ทุรกันดาร 2020-01-23 14:15:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 103 อ่าน
สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ 2020-01-22 14:06:43 จำลอง พึ่งโพธิ์ 104 อ่าน
การชี้แจงแนวทางการนิเทศให้คำปรึกษาและแนวทางประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในรอบ 1 ปี 2020-01-13 15:21:41 จำลอง พึ่งโพธิ์ 106 อ่าน
พิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มโรงเรียนหาดขาม 2020-01-13 15:04:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 103 อ่าน
การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังหัด สพป.ปข. 2 2020-01-13 14:30:46 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ส. 2563 2020-01-12 10:13:19 จำลอง พึ่งโพธิ์ 103 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2020-01-11 10:52:38 จำลอง พึ่งโพธิ์ 104 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 2020-01-09 13:47:33 ปัญจพล ศุภมิตร 106 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-01-09 13:37:04 ปัญจพล ศุภมิตร 105 อ่าน
รวม 1493 แถว : 150 หน้า

กลับหน้าแรก