ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน 2020-07-01 10:31:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 2020-06-23 14:44:51 จำลอง พึ่งโพธิ์ 110 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้คำมั่นสัญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2020-06-23 10:21:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 2020-06-23 09:49:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
สพฐ.ปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ผ่าน Vdeo Conference 2020-06-22 13:46:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน 2020-06-22 09:59:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 2020-06-19 10:45:49 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
แนวทางการประเมินตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 2020-06-19 10:26:24 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 2/2563 2020-06-18 10:39:06 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 2020-06-17 10:42:02 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
รวม 1560 แถว : 156 หน้า

กลับหน้าแรก