ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ประชุมคณะกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 2019-11-12 09:59:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 9 อ่าน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2019-11-11 15:31:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 85 อ่าน
การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 2019-11-09 10:32:42 จำลอง พึ่งโพธิ์ 6 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2019-11-02 10:50:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 7 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาร งบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2019-10-30 15:14:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 27 อ่าน
การประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-10-25 10:46:31 ปัญจพล ศุภมิตร 13 อ่าน
วันปิยมหาราช 2562 2019-10-24 10:18:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 8 อ่าน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต้อนรับ สพม. เขต 24 2019-10-22 09:39:15 จำลอง พึ่งโพธิ์ 6 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-10-15 11:29:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 8 อ่าน
ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้ันที่การศึกษา 2019-10-09 14:16:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 12 อ่าน
รวม 1452 แถว : 146 หน้า

กลับหน้าแรก