ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การตั้งงบประมาณของโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียน Stand Alone 2021-12-07 09:59:27 จำลอง พึ่งโพธิ์ 50 อ่าน
การขับเคลื่อนงานและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษา 2021-12-03 14:56:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 45 อ่าน
สรรหาพื้นที่สำหรับการก่อสร้างบ้านพักครู 2021-12-03 10:17:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2021-12-02 11:21:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 50 อ่าน
การจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-12-01 11:43:50 จำลอง พึ่งโพธิ์ 54 อ่าน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษา 2021-12-01 11:25:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 71 อ่าน
เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู ครั้งที่ 44/2564 2021-12-01 11:06:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 43 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน รายการบ้านพักครู 2021-11-26 14:38:32 ปัญจพล ศุภมิตร 55 อ่าน
การประชุมชี้แจงการนำเข้าโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-26 09:52:33 ปัญจพล ศุภมิตร 55 อ่าน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 3 2021-11-25 14:23:52 anupon kuhapunsuk 53 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก