ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
พิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ 2020-07-20 09:42:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 2020-07-19 09:08:25 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-07-16 10:35:49 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 4 2020-07-16 10:14:36 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เตรียมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 2020-07-13 14:03:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 113 อ่าน
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 2020-07-10 14:24:26 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2020-07-10 10:05:08 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-07-09 09:44:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 110 อ่าน
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-07-08 15:23:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 114 อ่าน
สพป.ปข. 2 ร่วมสือสานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-07-01 11:17:00 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
รวม 1560 แถว : 156 หน้า

กลับหน้าแรก