ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-03 10:47:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 110 อ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของครูในกลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่ 2020-08-02 09:27:28 ปัญจพล ศุภมิตร 108 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 2020-07-31 09:01:23 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการและคณะวิทยากรจัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2563 2020-07-30 10:12:55 ปัญจพล ศุภมิตร 109 อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ 2 2020-07-30 09:09:02 ปัญจพล ศุภมิตร 109 อ่าน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ผ่านระบบทางไกล VIDEO CONFERENCE 2020-07-29 13:21:05 ปัญจพล ศุภมิตร 107 อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ 1 2020-07-29 09:29:31 ปัญจพล ศุภมิตร 107 อ่าน
พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28 12:55:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
การพัฒนาความสามารถด้านการวิชัยโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับครูวิชาการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-07-24 09:45:25 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
การปรับและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-07-20 16:23:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
รวม 1560 แถว : 156 หน้า

กลับหน้าแรก