ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ประชุมการจัดตั้งงบลงทุนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2018-10-30 09:19:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2593 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ 2018-10-26 09:38:57 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2592 อ่าน
“พุธเช้า ข่าวสพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน” 2018-10-24 09:07:00 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2622 อ่าน
ประชุมติดตามการปฏิบัติงานและวางแผนการปฏิบัติงาน 2018-10-22 14:26:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2597 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา 2018-10-18 14:49:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2597 อ่าน
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2018-10-18 09:30:59 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2603 อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน 2018-10-17 08:35:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2613 อ่าน
การประชุมปฏิบัติการครูสอนการอ่าน เรื่อง พัฒนาการอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ โดยใช้วรรณคดีไทยเป็นฐาน 2018-10-11 10:04:10 anupon kuhapunsuk 2600 อ่าน
ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2018-10-09 09:20:20 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2634 อ่าน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 2018-10-06 09:31:09 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2625 อ่าน
รวม 1170 แถว : 117 หน้า

กลับหน้าแรก