ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
แนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 2022-04-01 10:26:37 จำลอง พึ่งโพธิ์ 106 อ่าน
ตรวจราชการโรงเรียนคุณภาพาของชุมชน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-03-30 10:19:33 จำลอง พึ่งโพธิ์ 120 อ่าน
การติดตามประเมิลผลการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2022-03-29 09:36:26 จำลอง พึ่งโพธิ์ 132 อ่าน
เข้ารับการแนะนำ/ปรึกษา การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2022-03-24 10:23:19 anupon kuhapunsuk 68 อ่าน
การประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-23 11:09:48 ปัญจพล ศุภมิตร 59 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2022-03-23 11:06:37 ปัญจพล ศุภมิตร 52 อ่าน
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำแผนขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพอำเภอกุยบุรี 2022-03-11 12:25:51 ปัญจพล ศุภมิตร 67 อ่าน
มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านหนองคาง 2022-03-09 14:31:49 ปัญจพล ศุภมิตร 56 อ่าน
ลงพื้นที่ดูการรังวัดที่ดิน โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2022-03-09 14:29:28 ปัญจพล ศุภมิตร 52 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-03-04 13:48:00 ปัญจพล ศุภมิตร 57 อ่าน
รวม 1544 แถว : 155 หน้า

กลับหน้าแรก