ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 2023-03-13 09:26:45 ศิริชาติ แดงเลิศ 6 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนา การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับครูเรียนรวม 2023-03-12 10:02:08 ศิริชาติ แดงเลิศ 7 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2023-03-11 17:52:43 ศิริชาติ แดงเลิศ 6 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 5 ครั้งที่ 2/2566 2023-03-10 13:52:37 ศิริชาติ แดงเลิศ 6 อ่าน
งานเปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 2023-03-10 13:44:59 ศิริชาติ แดงเลิศ 6 อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2566 ประจำวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 2023-03-08 09:02:04 ศิริชาติ แดงเลิศ 4 อ่าน
การประชุม การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 2023-03-07 11:14:12 ศิริชาติ แดงเลิศ 4 อ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างสื่อนวัตกรรมของครูสู่การอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน 2023-03-04 21:32:23 ศิริชาติ แดงเลิศ 2 อ่าน
ต้อนรับคณะองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนวไลย 2023-03-02 20:26:31 ศิริชาติ แดงเลิศ 2 อ่าน
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่และโรงเรียนบ้านละเมาะ 2023-03-02 18:56:11 ศิริชาติ แดงเลิศ 1 อ่าน
รวม 1838 แถว : 184 หน้า

กลับหน้าแรก