ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2022-02-22 10:52:13 จำลอง พึ่งโพธิ์ 53 อ่าน
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนคุณภาพกับโรงเรียนเครือข่าย อำเภอปราณบุรี 2022-02-21 14:05:09 ปัญจพล ศุภมิตร 43 อ่าน
การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2022-02-19 10:58:05 จำลอง พึ่งโพธิ์ 51 อ่าน
ค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 2022-02-17 11:21:51 anupon kuhapunsuk 40 อ่าน
การคัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณภาพ 2022-02-14 13:40:59 จำลอง พึ่งโพธิ์ 55 อ่าน
ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 2022-02-12 14:24:02 จำลอง พึ่งโพธิ์ 55 อ่าน
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2022-02-09 14:02:12 จำลอง พึ่งโพธิ์ 59 อ่าน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน ชั้น ป. 6 และชั้น ม.3 2022-02-07 14:05:46 จำลอง พึ่งโพธิ์ 59 อ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา 2022-02-04 09:52:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 51 อ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา 2022-02-03 09:47:39 จำลอง พึ่งโพธิ์ 52 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก