ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 2022-07-25 14:24:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 3 อ่าน
การรับย้าย รับโอนบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) 2022-07-25 10:15:40 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2 อ่าน
การอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-07-22 14:53:49 จำลอง พึ่งโพธิ์ 7 อ่าน
รพ.ทหารผ่านศึกมาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการและบุคลากร 2022-07-20 10:36:43 จำลอง พึ่งโพธิ์ 5 อ่าน
การประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการ 2022-07-19 13:31:45 จำลอง พึ่งโพธิ์ 4 อ่าน
การจัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2565 2022-07-12 20:47:26 ชาลี โกจิ๋ว 2 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2565 2022-07-12 15:25:42 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2 อ่าน
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองตาแต้ม 2022-07-12 12:45:21 จำลอง พึ่งโพธิ์ 5 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลและรายงานแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-07-11 12:12:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 3 อ่าน
การอบรมเชิงปฎิบัติการ " การพัฒนาความรู้ ด้านการซ่อมบำรุง ดูแลระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม " 2022-07-08 15:14:41 จำลอง พึ่งโพธิ์ 7 อ่าน
รวม 1838 แถว : 184 หน้า

กลับหน้าแรก