ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 2022-04-06 17:36:09 ชาลี โกจิ๋ว 52 อ่าน
การจัดประชุมงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2022-04-05 16:17:34 ชาลี โกจิ๋ว 42 อ่าน
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 2022-04-05 14:13:34 ชาลี โกจิ๋ว 45 อ่าน
แนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 2022-04-01 10:26:37 จำลอง พึ่งโพธิ์ 57 อ่าน
ตรวจราชการโรงเรียนคุณภาพาของชุมชน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-03-30 10:19:33 จำลอง พึ่งโพธิ์ 57 อ่าน
การติดตามประเมิลผลการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2022-03-29 09:36:26 จำลอง พึ่งโพธิ์ 51 อ่าน
เข้ารับการแนะนำ/ปรึกษา การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2022-03-24 10:23:19 anupon kuhapunsuk 47 อ่าน
การประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-23 11:09:48 ปัญจพล ศุภมิตร 49 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2022-03-23 11:06:37 ปัญจพล ศุภมิตร 53 อ่าน
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำแผนขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพอำเภอกุยบุรี 2022-03-11 12:25:51 ปัญจพล ศุภมิตร 44 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก