ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน่เขตพื้นที่การศึกษา 2020-12-02 14:07:11 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2563 2020-12-02 09:15:40 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
ประชุมวางแผนและกำหนดแนวทางในการจัดทำบันทึกข้อตกลง 2020-11-30 14:19:10 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 2020-11-27 14:29:57 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
ดูสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน 2020-11-27 11:15:59 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 2020-11-27 09:30:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2020-11-26 09:47:51 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
การจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2020-11-25 10:21:48 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 2020-11-25 09:38:43 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2563 2020-11-25 09:26:16 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
รวม 1560 แถว : 156 หน้า

กลับหน้าแรก