ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
โครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัยพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ 2022-06-21 10:12:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 56 อ่าน
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2022-06-20 15:11:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-06-20 13:23:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 55 อ่าน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-06-16 14:25:28 จำลอง พึ่งโพธิ์ 45 อ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-06-16 13:37:55 จำลอง พึ่งโพธิ์ 50 อ่าน
ความก้าวหน้านำนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2022-06-15 10:40:53 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ปข. 2 2022-06-14 10:44:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 45 อ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2022-06-14 10:36:36 จำลอง พึ่งโพธิ์ 48 อ่าน
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 2022-06-09 10:30:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 45 อ่าน
ตรวจราชการโรงเรียนบ้านไร่บน 2022-06-08 13:26:33 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก