ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) และกิจกรรมบริษัทสร้างงานดี 2020-08-10 10:22:37 จำลอง พึ่งโพธิ์ 360 อ่าน
การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-06 10:30:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 353 อ่าน
การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-05 09:48:59 จำลอง พึ่งโพธิ์ 354 อ่าน
การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-04 10:34:46 จำลอง พึ่งโพธิ์ 358 อ่าน
โครงการโรงเรียนสุจริต สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-04 10:02:40 จำลอง พึ่งโพธิ์ 359 อ่าน
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-03 13:58:45 จำลอง พึ่งโพธิ์ 362 อ่าน
การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-03 11:23:59 จำลอง พึ่งโพธิ์ 375 อ่าน
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-03 10:47:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 365 อ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของครูในกลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่ 2020-08-02 09:27:28 ปัญจพล ศุภมิตร 358 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 2020-07-31 09:01:23 จำลอง พึ่งโพธิ์ 363 อ่าน
รวม 1487 แถว : 149 หน้า

กลับหน้าแรก