ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 2/2563 2020-06-18 10:39:06 จำลอง พึ่งโพธิ์ 10 อ่าน
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 2020-06-17 10:42:02 จำลอง พึ่งโพธิ์ 6 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป. 2020-06-16 13:54:12 จำลอง พึ่งโพธิ์ 5 อ่าน
การเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 2020-06-16 10:29:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 6 อ่าน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-06-16 10:17:05 จำลอง พึ่งโพธิ์ 7 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563 2020-06-10 15:53:55 จำลอง พึ่งโพธิ์ 11 อ่าน
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขพพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference 2020-06-10 15:44:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2 อ่าน
การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-06-10 11:07:51 จำลอง พึ่งโพธิ์ 4 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจจัดการศึกษาทางไกล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-06-09 09:37:43 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2 อ่าน
การซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 2020-06-01 13:50:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 8 อ่าน
รวม 1452 แถว : 146 หน้า

กลับหน้าแรก