ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การพัฒนาความสามารถด้านการวิชัยโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับครูวิชาการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-07-24 09:45:25 จำลอง พึ่งโพธิ์ 10 อ่าน
การปรับและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-07-20 16:23:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 7 อ่าน
พิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ 2020-07-20 09:42:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 4 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 2020-07-19 09:08:25 จำลอง พึ่งโพธิ์ 13 อ่าน
การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-07-16 10:35:49 จำลอง พึ่งโพธิ์ 11 อ่าน
การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 4 2020-07-16 10:14:36 จำลอง พึ่งโพธิ์ 7 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เตรียมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 2020-07-13 14:03:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 9 อ่าน
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 2020-07-10 14:24:26 จำลอง พึ่งโพธิ์ 8 อ่าน
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2020-07-10 10:05:08 จำลอง พึ่งโพธิ์ 13 อ่าน
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-07-09 09:44:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 8 อ่าน
รวม 1452 แถว : 146 หน้า

กลับหน้าแรก