ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมหารือแนวการปฏิบัติราชการ 2020-10-30 09:50:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 105 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา ของ สพป.ปข. 2 2020-10-28 13:39:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 4 เดือน กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 4 2020-10-27 12:51:09 ปัญจพล ศุภมิตร 104 อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบััติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 2020-10-20 10:01:36 จำลอง พึ่งโพธิ์ 106 อ่าน
การประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดทำโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-15 10:51:17 ปัญจพล ศุภมิตร 107 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 วางแผนการจัดทำโครงการ ปีงบประมาณ 2564 2020-10-06 10:20:49 จำลอง พึ่งโพธิ์ 104 อ่าน
การเลื่อนเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษา 2020-10-01 09:47:10 จำลอง พึ่งโพธิ์ 106 อ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2020-09-30 14:37:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 106 อ่าน
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-09-30 10:17:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 105 อ่าน
การติตดาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-09-30 10:05:12 จำลอง พึ่งโพธิ์ 103 อ่าน
รวม 1493 แถว : 150 หน้า

กลับหน้าแรก