ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-03 13:58:45 จำลอง พึ่งโพธิ์ 8 อ่าน
การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-03 11:23:59 จำลอง พึ่งโพธิ์ 8 อ่าน
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-08-03 10:47:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 8 อ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของครูในกลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่ 2020-08-02 09:27:28 ปัญจพล ศุภมิตร 6 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ 2020-07-31 09:01:23 จำลอง พึ่งโพธิ์ 14 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการและคณะวิทยากรจัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2563 2020-07-30 10:12:55 ปัญจพล ศุภมิตร 7 อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ 2 2020-07-30 09:09:02 ปัญจพล ศุภมิตร 9 อ่าน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ผ่านระบบทางไกล VIDEO CONFERENCE 2020-07-29 13:21:05 ปัญจพล ศุภมิตร 9 อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ 1 2020-07-29 09:29:31 ปัญจพล ศุภมิตร 7 อ่าน
พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28 12:55:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 7 อ่าน
รวม 1452 แถว : 146 หน้า

กลับหน้าแรก