ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ รุ่นที่ 1 2022-07-30 13:35:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้"ความพร้อมในการการขยายโอกาสทางการศึกษา" 2022-07-30 10:53:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี 2022-07-30 09:28:00 จำลอง พึ่งโพธิ์ 45 อ่าน
ประชุมการประเมินคัดเลือกผู้เสนอผลงานเข้ารับการประกวดรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 2022-07-29 13:05:41 จำลอง พึ่งโพธิ์ 44 อ่าน
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดหนองตาแต้ม 2022-07-29 11:26:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 42 อ่าน
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2565 2022-07-27 10:40:23 ชาลี โกจิ๋ว 41 อ่าน
การประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2022-07-27 10:20:31 ชาลี โกจิ๋ว 41 อ่าน
เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประซาสงเคราะห์) 2022-07-25 15:17:15 จำลอง พึ่งโพธิ์ 52 อ่าน
ปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-07-25 14:35:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 51 อ่าน
การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3 2022-07-25 14:24:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 46 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก