ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-06-16 14:25:28 จำลอง พึ่งโพธิ์ 115 อ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-06-16 13:37:55 จำลอง พึ่งโพธิ์ 121 อ่าน
ความก้าวหน้านำนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2022-06-15 10:40:53 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ปข. 2 2022-06-14 10:44:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 113 อ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2022-06-14 10:36:36 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 2022-06-09 10:30:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 110 อ่าน
ตรวจราชการโรงเรียนบ้านไร่บน 2022-06-08 13:26:33 จำลอง พึ่งโพธิ์ 113 อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 2022-06-08 13:12:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 2022-05-26 11:00:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 114 อ่าน
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ 2022-05-24 09:35:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 111 อ่าน
รวม 1564 แถว : 157 หน้า

กลับหน้าแรก