ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ณ วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565 2022-08-22 11:41:24 ศิริชาติ แดงเลิศ 45 อ่าน
เฝ้าฯรับเสด็จเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2022-08-22 09:13:00 ศิริชาติ แดงเลิศ 58 อ่าน
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ใขปัญหาแม่น้ำปราณบุรี" 2022-08-19 14:54:20 ศิริชาติ แดงเลิศ 52 อ่าน
รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2565 2022-08-17 17:30:19 ชาลี โกจิ๋ว 50 อ่าน
พิธีกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2565 2022-08-15 14:11:42 ศิริชาติ แดงเลิศ 49 อ่าน
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-15 10:40:30 จำลอง พึ่งโพธิ์ 49 อ่าน
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-15 10:26:27 จำลอง พึ่งโพธิ์ 52 อ่าน
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2565 2022-08-10 12:42:16 ชาลี โกจิ๋ว 51 อ่าน
อบรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2022-08-10 09:49:11 anupon kuhapunsuk 61 อ่าน
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2565 2022-08-03 09:39:34 ชาลี โกจิ๋ว 58 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก