ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
แต่งตั้งคณะกรรมการฯประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯ 2022-08-24 15:09:53 ศิริชาติ แดงเลิศ 56 อ่าน
การดำเนินการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 2022-08-24 14:36:36 ศิริชาติ แดงเลิศ 64 อ่าน
การประชุมแผนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2022-08-24 14:31:28 ศิริชาติ แดงเลิศ 65 อ่าน
พิธีมอบประทานโล่รางวัลประทานฯ ณ ร.ร.บ้านหนองตาเย็น 2022-08-24 14:29:31 ศิริชาติ แดงเลิศ 45 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 2022-08-24 13:34:22 ศิริชาติ แดงเลิศ 73 อ่าน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ชื่องาน Colorful Science @Salalal school 2022 2022-08-24 12:38:25 ศิริชาติ แดงเลิศ 60 อ่าน
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนฯ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 2022-08-23 18:06:05 ศิริชาติ แดงเลิศ 47 อ่าน
ต้อนรับธุรการย้ายมารับราชการตำแหน่งธุรการกลุ่มนิเทศ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-08-22 15:21:14 ศิริชาติ แดงเลิศ 54 อ่าน
ต้อนรับศึกษานิเทศก์มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-08-22 14:36:40 ศิริชาติ แดงเลิศ 46 อ่าน
การประชุมสรุปผลงานที่ประสบความสำเร็จและท้าทาย 2022-08-22 13:11:54 ศิริชาติ แดงเลิศ 66 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก