ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานบริหารสถานศึกษา 2021-03-30 14:37:08 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การวัดและประเมินผลการศึกษาของศูนย์การเรียนหัวหิน เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 2021-03-30 14:06:54 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
ประชุมหัวหน้าส่วราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2021-03-29 11:31:30 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2021-03-25 09:36:53 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
กิจกรรมสัมพันธไมตรี 4 อำเภอ 2021-03-19 19:33:38 ปัญจพล ศุภมิตร 109 อ่าน
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ - ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SARABAN) ระหว่าง สพฐ. และ สพท. 2021-03-18 14:19:58 ปัญจพล ศุภมิตร 110 อ่าน
ประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2021-03-18 09:54:40 ปัญจพล ศุภมิตร 109 อ่าน
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 2021-03-17 14:10:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 113 อ่าน
ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 11/2564 2021-03-17 09:56:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2021-03-16 10:02:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
รวม 1560 แถว : 156 หน้า

กลับหน้าแรก