ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
กิจกรรมการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในกลุ่มกุยบุรี 2022-09-03 13:02:38 ศิริชาติ แดงเลิศ 86 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 2022-09-03 10:53:38 ศิริชาติ แดงเลิศ 41 อ่าน
รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 30/2565 2022-08-31 20:05:59 ชาลี โกจิ๋ว 46 อ่าน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 9/2565 2022-08-31 12:04:16 ศิริชาติ แดงเลิศ 46 อ่าน
การประชุม การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ปข.เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 2022-08-30 10:36:22 ศิริชาติ แดงเลิศ 47 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 2 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 2022-08-27 11:21:26 ศิริชาติ แดงเลิศ 50 อ่าน
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนฯ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 2022-08-27 10:47:31 ศิริชาติ แดงเลิศ 42 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 1 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 2022-08-27 09:40:58 ศิริชาติ แดงเลิศ 58 อ่าน
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 2022-08-26 20:34:29 ศิริชาติ แดงเลิศ 60 อ่าน
รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 29/2565 2022-08-24 21:08:54 ชาลี โกจิ๋ว 47 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก