ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2021-02-08 09:24:45 จำลอง พึ่งโพธิ์ 104 อ่าน
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด 2021-02-05 14:51:51 จำลอง พึ่งโพธิ์ 104 อ่าน
การดำเนินงานนิเทศ ติตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2021-02-04 09:53:06 จำลอง พึ่งโพธิ์ 105 อ่าน
ประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติราชการ 2021-02-03 11:09:13 จำลอง พึ่งโพธิ์ 105 อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 5/2564 2021-02-03 10:18:59 จำลอง พึ่งโพธิ์ 105 อ่าน
ตจรวจราชการสถานศึกษาในสังกัด 2021-02-03 09:26:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 105 อ่าน
การขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2021-02-01 09:05:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 103 อ่าน
แนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2021-01-27 10:20:28 จำลอง พึ่งโพธิ์ 103 อ่าน
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและเยี่ยนบ้านนักเรียน 2021-01-25 15:21:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 102 อ่าน
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 2021-01-22 10:36:12 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
รวม 1493 แถว : 150 หน้า

กลับหน้าแรก