ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2021-10-06 14:56:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2021-10-01 14:58:11 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 2021-09-30 10:47:24 ปัญจพล ศุภมิตร 107 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 2021-09-28 11:21:29 ปัญจพล ศุภมิตร 107 อ่าน
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอบ 1 ปี 2021-09-28 09:21:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
กิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2021-09-27 10:58:52 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2021-09-23 13:56:54 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (งบลงทุน) 2021-09-22 08:44:06 ปัญจพล ศุภมิตร 107 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมทางไกลหารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงาน 2021-09-20 11:22:03 ปัญจพล ศุภมิตร 108 อ่าน
การสรรหาและคัดเลือก ครูดีในดวงใจ 2021-09-09 10:54:45 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
รวม 1560 แถว : 156 หน้า

กลับหน้าแรก