ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2565 (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 2022-11-03 09:57:27 anupon kuhapunsuk 53 อ่าน
นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2022-11-02 10:25:40 anupon kuhapunsuk 42 อ่าน
เข้าร่วมรับชมการแถลงข่าวเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 2022-11-01 10:14:47 anupon kuhapunsuk 53 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 2022-11-01 09:36:35 anupon kuhapunsuk 47 อ่าน
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) สังกัด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-10-31 15:08:20 ศิริชาติ แดงเลิศ 47 อ่าน
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว PA) 2022-10-31 14:30:39 ศิริชาติ แดงเลิศ 56 อ่าน
การประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2022-10-27 14:26:09 ศิริชาติ แดงเลิศ 48 อ่าน
ร่วมรับฟังนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2565 2022-10-26 11:20:28 ชาลี โกจิ๋ว 53 อ่าน
การอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2022-10-25 11:12:06 ศิริชาติ แดงเลิศ 57 อ่าน
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 2022-10-24 12:27:25 ศิริชาติ แดงเลิศ 45 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก