ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 3/2564 2021-01-20 09:18:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 12 อ่าน
การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2021-01-18 10:43:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 14 อ่าน
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ และ Clding 2021-01-18 10:22:33 จำลอง พึ่งโพธิ์ 11 อ่าน
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด 2021-01-15 11:44:10 จำลอง พึ่งโพธิ์ 7 อ่าน
การรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 2021-01-15 10:39:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 6 อ่าน
การบูรณาโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 2021-01-14 10:04:27 จำลอง พึ่งโพธิ์ 5 อ่าน
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.ประจวบฯ เขต 2 2021-01-13 16:19:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 11 อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 49/2564 2021-01-13 15:43:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 10 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา ของ สพป.ปข. 2 2021-01-12 10:06:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 10 อ่าน
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 2021-01-11 15:55:01 จำลอง พึ่งโพธิ์ 8 อ่าน
รวม 1452 แถว : 146 หน้า

กลับหน้าแรก