ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 2021-03-17 14:10:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 11/2564 2021-03-17 09:56:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 107 อ่าน
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2021-03-16 10:02:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 105 อ่าน
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT 2021-03-15 09:50:25 จำลอง พึ่งโพธิ์ 105 อ่าน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อำเภอสามร้อยยอดและอำเภอกุยบุรี 2021-03-13 14:09:28 ปัญจพล ศุภมิตร 105 อ่าน
การประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2021-03-12 14:28:05 ปัญจพล ศุภมิตร 102 อ่าน
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2021-03-12 10:04:30 จำลอง พึ่งโพธิ์ 103 อ่าน
ประชุมคณะทำงานกิจกรรม"ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์" 2021-03-12 09:59:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 103 อ่าน
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 2021-03-11 10:24:08 จำลอง พึ่งโพธิ์ 104 อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 10/2564 2021-03-10 09:36:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 103 อ่าน
รวม 1493 แถว : 150 หน้า

กลับหน้าแรก