ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 2021-01-20 10:19:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 66 อ่าน
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 3/2564 2021-01-20 09:18:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 19 อ่าน
การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2021-01-18 10:43:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 93 อ่าน
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ และ Clding 2021-01-18 10:22:33 จำลอง พึ่งโพธิ์ 99 อ่าน
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด 2021-01-15 11:44:10 จำลอง พึ่งโพธิ์ 138 อ่าน
การรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 2021-01-15 10:39:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 81 อ่าน
การบูรณาโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 2021-01-14 10:04:27 จำลอง พึ่งโพธิ์ 70 อ่าน
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.ประจวบฯ เขต 2 2021-01-13 16:19:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 108 อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 49/2564 2021-01-13 15:43:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 66 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา ของ สพป.ปข. 2 2021-01-12 10:06:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 127 อ่าน
รวม 1353 แถว : 136 หน้า

กลับหน้าแรก