ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2022-06-27 11:15:25 จำลอง พึ่งโพธิ์ 77 อ่าน
สถานศึกษาปลอดภัยกัญชา กัญชง 2022-06-24 13:38:01 จำลอง พึ่งโพธิ์ 137 อ่าน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปข. 2 2022-06-23 09:51:52 จำลอง พึ่งโพธิ์ 122 อ่าน
โครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัยพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ 2022-06-21 10:12:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 116 อ่าน
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2022-06-20 15:11:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 112 อ่าน
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-06-20 13:23:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 111 อ่าน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-06-16 14:25:28 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-06-16 13:37:55 จำลอง พึ่งโพธิ์ 114 อ่าน
ความก้าวหน้านำนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2022-06-15 10:40:53 จำลอง พึ่งโพธิ์ 109 อ่าน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ปข. 2 2022-06-14 10:44:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 111 อ่าน
รวม 1560 แถว : 156 หน้า

กลับหน้าแรก