ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
จัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 2021-02-25 09:55:53 จำลอง พึ่งโพธิ์ 52 อ่าน
การส่งเสริมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 2021-02-24 14:38:00 จำลอง พึ่งโพธิ์ 67 อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 8/2564 2021-02-24 09:41:42 จำลอง พึ่งโพธิ์ 53 อ่าน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2021-02-23 14:39:55 จำลอง พึ่งโพธิ์ 61 อ่าน
การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้่งที่ 1/2564 2021-02-22 14:23:26 จำลอง พึ่งโพธิ์ 115 อ่าน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 2021-02-18 15:59:28 จำลอง พึ่งโพธิ์ 94 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมทางไกลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 2021-02-17 10:10:35 ปัญจพล ศุภมิตร 66 อ่าน
พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2564 2021-02-17 09:03:46 จำลอง พึ่งโพธิ์ 49 อ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2021-02-10 09:48:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 135 อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 6/2564 2021-02-10 09:40:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 88 อ่าน
รวม 1376 แถว : 138 หน้า

กลับหน้าแรก