ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ให้ขวัญกำลังใจการจัดทำคลิปการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2566 ณ ร.ร.บ้านบางปู และ ร.ร.บ้านหนองตะเภา 2023-02-06 23:02:34 ศิริชาติ แดงเลิศ 1 อ่าน
งานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ระหว่าง ผู้บริหาร สพป.ประจวบ เขต2 และ สพป.เพชรบุรี เขต2 2023-02-03 19:37:13 ศิริชาติ แดงเลิศ 60 อ่าน
ประชุมการให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สพป.ปข.2 ครั้งที่ 1 2023-02-03 09:59:42 ศิริชาติ แดงเลิศ 59 อ่าน
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 2023-02-02 14:40:07 ศิริชาติ แดงเลิศ 60 อ่าน
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนบ้านหนองกา 2023-02-02 14:34:56 ศิริชาติ แดงเลิศ 50 อ่าน
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2566 ณ ร.ร.บ้านบางปู 2023-02-02 14:24:02 ศิริชาติ แดงเลิศ 43 อ่าน
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566 2023-02-02 11:52:48 anupon kuhapunsuk 37 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-01-31 17:30:20 ศิริชาติ แดงเลิศ 51 อ่าน
สนับสนุนชุดกีฬาในงานกิจกรรม PLC 2023-01-31 10:56:01 ศิริชาติ แดงเลิศ 58 อ่าน
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี 25 - 27 มกราคม 2566 2023-01-27 17:26:55 ศิริชาติ แดงเลิศ 97 อ่าน
รวม 1780 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก