ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 2020-07-10 14:24:26 จำลอง พึ่งโพธิ์ 39 อ่าน
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2020-07-10 10:05:08 จำลอง พึ่งโพธิ์ 88 อ่าน
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-07-09 09:44:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 147 อ่าน
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-07-08 15:23:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 101 อ่าน
สพป.ปข. 2 ร่วมสือสานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-07-01 11:17:00 จำลอง พึ่งโพธิ์ 141 อ่าน
การสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน 2020-07-01 10:31:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 114 อ่าน
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 2020-06-23 14:44:51 จำลอง พึ่งโพธิ์ 201 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้คำมั่นสัญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2020-06-23 10:21:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 238 อ่าน
การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 2020-06-23 09:49:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 166 อ่าน
สพฐ.ปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ผ่าน Vdeo Conference 2020-06-22 13:46:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 161 อ่าน
รวม 1245 แถว : 125 หน้า

กลับหน้าแรก