วิดีโอ

ชื่อวิดีโอ วิดีโอ โพสต์โดย โพสต์เมื่อ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2018-01-25 09:13:33
วีดิทัศน์การใช้งานระบบ สถานศึกษา V3
ลิ้งค์วิดีโอ
พารวีร์
เลือดแดง
2016-12-30 14:26:23
คำแนะนำสำหรับนักเรียน เตรียมสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
ลิ้งค์วิดีโอ
พารวีร์
เลือดแดง
2016-12-30 14:21:40
คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
ลิ้งค์วิดีโอ
พารวีร์
เลือดแดง
2016-12-30 14:20:44
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
ลิ้งค์วิดีโอ
พารวีร์
เลือดแดง
2016-12-30 14:18:25
จุดเปลี่ยน Change Short film NTY) ร ร บ้านหนองตาเย็น
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2016-05-03 15:25:50
ตลกคณะ 2 บาท 3 จ๊าด โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สพป.ปข.2
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2016-03-08 11:37:06
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O NET ปีการศึกษา 2558
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2016-02-16 14:15:35
เสวนาการชีแจ้งกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-Net 28/1/59
ลิ้งค์วิดีโอ
พารวีร์
เลือดแดง
2016-01-28 15:19:46
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมระดับเขต ครั้งที่ 65 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลิ้งค์วิดีโอ
Grisanarerg
Glinpery
2015-12-27 12:33:18
รวม 23 แถว : 3 หน้า

ยกเลิก