หัวข้อข่าว : สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอบคัดเลือก รอบที่ 1) ประจำปี การศึกษา 2558

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 11:25 น. เข้าชม : 2156)

สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สอบคัดเลือก รอบที่ 1) ประจำปี การศึกษา 2558

1. กำหนดการสอบ    วันที่  14  พฤศจิกายน  2558   ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์  เขต 2  รายละเอียดห้องสอบจะปิดประกาศไว้หน้าสำนักงาน

-วิชาคณิตศาสตร์                เวลา 09.30 – 11.30 น. 

-วิชาวิทยาศาสตร์              เวลา 13.00 – 15.00 น.

               2. ข้อปฏิบัติการสอบ

                              -เข้าสอบตามเวลาที่กำหนด

                              -เข้าห้องสอบก่อน 15 นาที

                              -ออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที

                              -ไม่อนุญาตให้เข้าสอบสาย หลังเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที

               3. สิ่งที่ต้องเตรียมนำไปใช้ในการสอบ

                              - บัตรประจำตัวสอบ

                              -กรณีนักเรียนไม่มีบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน

                              -ดินสอบ 2B  และยางลบ

               4. ประกาศผลสอบ    วันที่  30  ธันวาคม  2558

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ